top of page

 

Employee Well-Being

Here is an overview of my publications on employee well-being. Click on bold text to go to a publication.

Academic papers

The influence of CEO compensation on employee engagement. (Review of Managerial Science, 2023)

Virtuous Leadership: A source of Employee Well-being and Trust. (Management Research Review, 2020)

Steering towards happiness: An experience sampling study on the determinants of happiness of truck drivers. (Transportation Research Part A: Policy and Practice, 2019)

Book chapter

Organizations with virtuous leaders flourish more. (The Pope of Happiness: A Festschrift for Ruut Veenhoven, 2021)

Articles in Dutch

Deugdzaam leiderschap: Helpt het organisaties floreren? (Tijdschrift voor Management en Organisatie, 2020)

Geluk, werktevredenheid, en productiviteit. (Tijdschrift voor Management en Organisatie, 2014)

White papers

Mentale vitaliteit op de werkvloer: Een versterkende aanpak door actieleren (2024)

Werken aan mentale vitaliteit door waarderend onderzoeken (2024)

Goud in je team: Werken aan mentale vitaliteit (2024)

Selected media coverage

Hete hangijzers: Werkgeluk (podcast). (Sociaal Fonds voor de Kennissector, 2022, podcast)

Speciale uitzending over deeltijdwerk. (EenVandaag, 2020, television interview)

Onbeperkt vrij: het klinkt misschien mooier dan het is. (Nu.nl, 2019)

 

bottom of page